80-gruppe – Religion og politikk (80RELPOL)

Om emnegruppen

DENNE EMNEGRUPPEN TILBYS IKKE NYE STUDENTER FRA HØST 2009!

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg minst 10 sp eller inntil 40 studiepoeng fra ett av de følgende fagområder, Norge, Midtøsten, Sør-Asia og Øst-Asia:

Norge

Midtøsten

Sør-Asia

Øst-Asia

Velg inntil 20 sp fra liste over godkjente religionsemner:

Følgende emner er nedlagt:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-REL

Annet