Emnegrupper innen humanistiske fag

Viser 1–89 av 89 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Eldre historie (40ELDREHISTORIE) (40 studiepoeng) 40
Historie (40HISGENERELL )Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
40-gruppe i arabisk og Midtøsten-studier (40ARAS-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Allmenn litteraturvitenskap (20LIT) (20 studiepoeng) 20
Antikk kultur og klassiske språk (40ANT)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Antikken (40ANTIKK1) (40 studiepoeng) 40
Arabisk språk (40ARAS) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (40ARK) (40 studiepoeng) 40
Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) (40 studiepoeng) 40
Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS) (40 studiepoeng) 40
Britisk kulturkunnskap med engelsk (40OMR-BRIT2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk (40ENG) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (amerikansk) (40ENGAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk 2 (40ENGS2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk og kultur1 (40ENGSKUL1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelskspråklig litteratur (20ENGL) (20 studiepoeng) 20
Estetikk 1 (40ESTETIKK1) (40 studiepoeng) 40
Etikk og politisk filosofi (40ETIKK) (40 studiepoeng) 40
Europas ideer (40IDEUR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Filosofi (40FIL1) (40 studiepoeng) 40
Filosofihistorie (40FILHIST) (40 studiepoeng) 40
Fransk (40FRA2) (40 studiepoeng) 40
Fransk språk (40FRAS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk språk og kultur (40FRA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Gammelgresk (40GRES) (40 studiepoeng) 40
Historie for AMS-programmet (40HIS2) (40 studiepoeng) 40
Idéhistorie (40IDE1) (40 studiepoeng) 40
Italiensk språk og kultur2 (40ITASKUL2) (40 studiepoeng) 40
Japan-studier (40OMR-JAP) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (40JAPS2) (40 studiepoeng) 40
Keltisk filologi (40KELT) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA2) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (gammel ordning) (40OMR-KINA2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kjønn feminisme og likestilling2 (40KFL2) (40 studiepoeng) 40
Kjønn og religion (40KJON) (40 studiepoeng) 40
Kjønnsstudier (40KFL) (40 studiepoeng) 40
Klart Språk (40KLAR) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (40KULH) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (40KULH1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie (20KUN) (20 studiepoeng) 20
Kunsthistorie (40KUN1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3) (40 studiepoeng) 40
Latin (40LATS2) (40 studiepoeng) 40
Latinamerikansk områdekunnskap (40OMR-LATAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Lingvistikk (40LING1) (40 studiepoeng) 40
Litteratur 5 (40LIT5) (40 studiepoeng) 40
Medievitenskap (20MEDIEVIT) (20 studiepoeng) 20
Medievitenskap (40MEDIEVIT1) (40 studiepoeng) 40
Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM) (40 studiepoeng) 40
Musikkvitenskap (20MUS) (20 studiepoeng) 20
Musikkvitenskap (40-gruppe) (40MUS1) (40 studiepoeng) 40
Nederlandsk (40NEDS) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 1 (40NORL1) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 2 (40NORL2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk (40NORS2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur (40NOR) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og tekst (40NORST) (40 studiepoeng) 40
Nordisklitteraturvitenskap (20NORL) (20 studiepoeng) 20
Norrøn filologi (40NFI) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (40NORKELT) (40 studiepoeng) 40
Norsk for internasjonale studenter (40NORINT) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespråk (40NOAS2) (40 studiepoeng) 40
Nyere historie (40NYEREHISTORIE) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om India (40OMR-SØRASIA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika (40OMR-MØNA2) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - (40OMR-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Persisk språk - (40PERS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Polsk (40POLSK1) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk (40POR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk (40POR) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk for studieretning Latin-Amerika (40POR2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Religionsvitenskap (40REL1) (40 studiepoeng) 40
Runologi (40RUN) (40 studiepoeng) 40
Russisk (40RUSS2) (40 studiepoeng) 40
Russisk områdekunnskap (40OMR-RUSS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Sentraleuropeisk og balkansk områdekunnskap (40SEUBAL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Spansk (40SPA) (40 studiepoeng) 40
Spansk (40SPA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Teatervitenskap: Fordypningsfag 2 for estetikkprogrammet (20TEAT) (20 studiepoeng) 20
Teoretisk filosofi med vekt på språk, logikk og erkjennelse (40FIL5) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (40TSJ1) (40 studiepoeng) 40
Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier (40KFL3) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk språk (40TYRS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Tysk (40TYSK) (40 studiepoeng) 40
Vitenskapsfilosofi (40VITFIL) (40 studiepoeng) 40
Øst-Europastudier (40OSTEUROPA) (40 studiepoeng) 40