Emnegrupper innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–216 av 216 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Italienskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80ITAL2) (80 studiepoeng) 80
Portugisiskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80PORL2) (80 studiepoeng) 80
Spanskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80SPAL2) (80 studiepoeng) 80
Tyskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80TYSKL2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for litteraturprogrammet (80LIT) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap med vekt på den klassiske tradisjonen (80LITANT) (80 studiepoeng) 80
Arkeologi for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS) (80ARK2) (80 studiepoeng) 80
Arkivkunnskap (40ARKIV) (40 studiepoeng) 40
Arkivkunnskap (80ARKIV) (80 studiepoeng) 80
Balkansk områdekunnskap (40OMR-BALK) (40 studiepoeng) 40
Bedømmings- og beslutningsprosesser (80BEDBESL1) (80 studiepoeng) 80
Bosnisk/kroatisk/serbisk språk (80BKSS) (80 studiepoeng) 80
Britisk områdekunnskap (40OMR-BRIT) (40 studiepoeng) 40
Buddhisme (40BUDDHIS) (40 studiepoeng) 40
Buddhisme (80BUDDHIS) (80 studiepoeng) 80
Datalingvistikk (80DATALING) (80 studiepoeng) 80
Engelsk 2 (studieretning Nord-Amerika) (40ENGAM2) (40 studiepoeng) 40
Engelsk for Europastudier (40ENG-EURO) (40 studiepoeng) 40
Engelsk språk (for studieretningene Nord-Amerika og Storbritannia og Irland) (80ENGS3) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk (for studieretningenStorbritannia og Irland) (80OMR-BRIR) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk 3 (40ENGS3) (40 studiepoeng) 40
Engelsk språk 4 (40ENGS4) (40 studiepoeng) 40
Engelsk språk i Afrika sør for Sahara (80ENGS2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk i Afrika sør for Sahara (40ENGS5) (40 studiepoeng) 40
Engelskspråklig litteratur (80ENGL) (80 studiepoeng) 80
Etikk (80ETIKK) (80 studiepoeng) 80
Etnologi (40ETNO1) (40 studiepoeng) 40
Filosofihistorie (80FILHIST) (80 studiepoeng) 80
Folkloristikk (40FOLK1) (40 studiepoeng) 40
Fordypning i middelalderens språkog litteratur (80MIDSL) (80 studiepoeng) 80
Fordypning i middelalderensarkeologi og kunsthistorie (80MIDARKKUN) (80 studiepoeng) 80
Fordypning i middelalderenskulturhistorie (80MIDKULT) (80 studiepoeng) 80
Fransk språk (for EAS-programmet) (40FRAS3) (40 studiepoeng) 40
Fransk språk i Afrika sør for Sahara (40FRAS2) (40 studiepoeng) 40
Fransk språk og kultur (40FRASKUL1) (40 studiepoeng) 40
Fransk språk og kultur 2 (40FRASKUL2) (40 studiepoeng) 40
Fransk språk og kultur3 (40FRASKUL3) (40 studiepoeng) 40
Franskspråkleg områdekunnskap (40OMR-FRA) (40 studiepoeng) 40
Franskspråkleg områdekunnskap (80OMR-FRA) (80 studiepoeng) 80
Franskspråklig litteratur (20FRAL) (20 studiepoeng) 20
Franskspråklig litteratur (80FRAL) (80 studiepoeng) 80
Franskspråklig litteratur forestetikkprogrammet (80FRAL2) (80 studiepoeng) 80
Gammelgresk for antikkprogrammet (80GREANT) (80 studiepoeng) 80
Gammelgresk språk 1 (40GRESKS1) (40 studiepoeng) 40
Germansk (40MIDGERM) (40 studiepoeng) 40
Germansk lingvistikk (40GERMLING) (40 studiepoeng) 40
Germansklingvistikk (80GERMLING) (80 studiepoeng) 80
Gresk litteratur (80GREL) (80 studiepoeng) 80
Hebraisk språk (40HEBS) (40 studiepoeng) 40
Hindi (40HINS) (40 studiepoeng) 40
Historie (80HIS1) (80 studiepoeng) 80
Historie for EAS-programmet (40HIS3) (40 studiepoeng) 40
Historie med 2 emner på 1000-nivå fra eldre historie (80HIS2) (80 studiepoeng) 80
Historie med 3 emner på 1000-nivå fra eldre historie (80HIS4) (80 studiepoeng) 80
Historie med 3 emner på 1000-nivå fra nyere historie (80HIS3) (80 studiepoeng) 80
Humanistisk prosjektarbeid (40HUMPRO) (40 studiepoeng) 40
Humanistisk informatikk 2 (forfilosofiprogrammet og andre) (40HUMINF2) (40 studiepoeng) 40
Humanistisk informatikk forspråkprogramstudenter. (40HUMINF) (40 studiepoeng) 40
Idehistorie 2 (40IDE2) (40 studiepoeng) 40
Idehistorie 2 (80IDE2) (80 studiepoeng) 80
Irsk områdekunnskap (40OMR-IRSK) (40 studiepoeng) 40
Irsk språk (40IRSKS) (40 studiepoeng) 40
Irsk språk (80IRSKS) (80 studiepoeng) 80
Irsk/ keltisk (40IRSK) (40 studiepoeng) 40
Islam (80ISLAM) (80 studiepoeng) 80
Islam (40ISLAM) (40 studiepoeng) 40
Italiensk litteratur (80ITAL) (80 studiepoeng) 80
Italiensk språk (80ITAS) (80 studiepoeng) 80
Italiensk språk (40ITAS3) (40 studiepoeng) 40
Italiensk språk (40ITAS2) (40 studiepoeng) 40
Italiensk språk og kultur (40ITASKUL1) (40 studiepoeng) 40
Italiensklitteratur (20ITAL) (20 studiepoeng) 20
Japansk språk (40JAPS) (40 studiepoeng) 40
Jazz- og populærmusikk, 40 sp.støttegruppe ( 40MUSJAZZPOP) (40 studiepoeng) 40
Kinesisk språk (40KINS) (40 studiepoeng) 40
Klassiske språk (gresk og latin) (40KLASSPR) (40 studiepoeng) 40
Konservering,grunnkurs (40KONS) (40 studiepoeng) 40
Koreansk språk ( 40KORS ) (40 studiepoeng) 40
Koreansk språk (80KORS) (80 studiepoeng) 80
Kristendommen i europeisk middelalder (40MAS-KRIS) (40 studiepoeng) 40
Kultur og identitet (40KULID) (40 studiepoeng) 40
Kultur- og idéstudier - obligatorisk 40-gruppe (40KIS-OBL) (40 studiepoeng) 40
Kulturforvaltning, museer og arkiv (40KUMUAR) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (emnegruppen utgår fra høst 2009) (80KULTH ) (80 studiepoeng) 80
Kulturminnevern (40KULH2) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie 2 (80KUN2) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie 4 (80KUN4) (80 studiepoeng) 80
Latin-Amerika-studier (80LATAM) (80 studiepoeng) 80
Latin-Amerikakunnskap (80OMR-LATAM) (80 studiepoeng) 80
Latinamerikansk områdekunnskap (portugisisk fordypning) (40OMR-LATAMP) (40 studiepoeng) 40
Latinamerikansk områdekunnskap (spansk fordypning) (40OMR-LATAMS) (40 studiepoeng) 40
Latinsk språk (40LATIN1) (40 studiepoeng) 40
Latinsklitteratur (80LATL) (80 studiepoeng) 80
Lingvistikk (40LING) (40 studiepoeng) 40
Lingvistikk (80LING) (80 studiepoeng) 80
Litteraturformidling (130YRKESLIT) (130 studiepoeng) 130
Logikk og kunstig intelligens (80HUMIT-INF) (80 studiepoeng) 80
Medieestetikk (80MEDIEST) (80 studiepoeng) 80
Middelalderens engelsk (40MIDENG) (40 studiepoeng) 40
Middelalderens historie (40MIDHIS) (40 studiepoeng) 40
Middelalderens religionshistorie (40MIDREL) (40 studiepoeng) 40
Middelalderens arkeologi og kunsthistorie (40MIDARKKUN) (40 studiepoeng) 40
Middelalderens arkeologi og kunsthistorie med språk (40MIDARKKUNS) (40 studiepoeng) 40
Middelalderens kulturhistorie og arkeologi (40MIDKULTARK) (40 studiepoeng) 40
Middelalderens kulturhistorie og språk (40MIDKULTHS) (40 studiepoeng) 40
Moderne gresk (40NYGRESK) (40 studiepoeng) 40
Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETSPR) (40 studiepoeng) 40
Musikkformidling (120MUSFOR) (120 studiepoeng) 120
Musikkformidling, 40 spstøttegruppe (40MUSFOR) (40 studiepoeng) 40
Musikkhistorie og -estetikk, 40 spstøttegruppe ( 40MUSHE) (40 studiepoeng) 40
Musikkhistorie og-estetikk (120MUSHE) (120 studiepoeng) 120
Musikkprogrammets obligatoriskestøttegruppe, 40 studiepoeng (40MUSIKK) (40 studiepoeng) 40
Musikkteknologi (120MUSTEK) (120 studiepoeng) 120
Musikkteknologi, 40 sp.støttegruppe ( 40MUSTEK) (40 studiepoeng) 40
Musikkteori (120MUSTEO) (120 studiepoeng) 120
Musikkteori, 40 sp.støttegruppe ( 40MUSTEO) (40 studiepoeng) 40
Musikkvitenskap (utøvende) for estetikkprogrammet 2 (80MUS2) (80 studiepoeng) 80
Musikkvitenskap, 40-gruppe medvalgfrie emner på 2000-nivå (40MUSFRI) (40 studiepoeng) 40
Nederlandsk (80NEDS) (80 studiepoeng) 80
Nederlandsk språk2 (40NEDS1) (40 studiepoeng) 40
Nederlandskspråklig litteratur (80NEDL) (80 studiepoeng) 80
Nord-Amerika-studier (90NORAM) (90 studiepoeng) 90
Nordamerikansk områdekunnskap (40OMR-NOAM) (40 studiepoeng) 40
Nordamerikansk områdekunnskap (80OMR-NORAM) (80 studiepoeng) 80
Nordamerikanske områdestudier med engelsk (40OMR-NOAM2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteraturvitenskap (80NORL) (80 studiepoeng) 80
Nordisk språk 1 - (40NORS1) (40 studiepoeng) 40
Nordisk, særlig norsk, litteratur (80NORL2) (80 studiepoeng) 80
Nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (80NORS) (80 studiepoeng) 80
Nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (40NORS) (40 studiepoeng) 40
Norrøn språk og litteratur (40MIDSL) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespråk (40NOAS) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespråk (80NOAS) (80 studiepoeng) 80
Områdekunnskap om Japan (40JAPAN) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Kina (40KINA) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Afrika sør for Sahara - NEDLAGT (40OMR-AFRIKA) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap Øst-Asia. DENNE EMNEGRUPPEN TAR IKKE OPP NYE STUDENTER FRA OG MED HØSTEN 2010 (40OMR-ØSTASIA) (40 studiepoeng) 40
Oversettelse (90OVER) (80 studiepoeng) 80
Polsk litteratur (80POLL) (80 studiepoeng) 80
Polsk språk (80POLS) (80 studiepoeng) 80
Polsk språk 2 (40POLSK2) (40 studiepoeng) 40
Polsk språk og kultur (60POLSKUL) (60 studiepoeng) 60
Portugisisk i Afrika sør for Sahara (80PORS3) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk språk (40PORS) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk språk (80PORS) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk språk (Studieretning Latin-Amerika) (40PORS1) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk språk og kultur (40PORSKUL1) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk språk2 - Afrika sør for Sahara ( 40PORS2) (40 studiepoeng) 40
Portugisiskspråklig litteratur (20PORL) (20 studiepoeng) 20
Portugisiskspråklig litteratur (80PORL) (80 studiepoeng) 80
Religion og filosofi i Øst-Asia (40RELFIL-OAS) (40 studiepoeng) 40
Religion og politikk (80RELPOL) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie (80RELHIS) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie med vekt på antikken (80RELHISANT) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i buddhisme (80REL-BU) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i hinduisme (80REL-HI) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i islam (80REL-IS) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i jødedommen (80REL-JØ) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i kristendommen (80REL-KRIS) (80 studiepoeng) 80
Religionsstudier - obligatorisk40-gruppe (40REL-OBL) (40 studiepoeng) 40
Renessansen (40RENESSANS) (40 studiepoeng) 40
Retorikk 1 (40RETORIKK1) (40 studiepoeng) 40
Retorikk og språklig kommunikasjon (80RETSPR) (80 studiepoeng) 80
Roma og Norge i middelalderen (40ROMA) (40 studiepoeng) 40
Russisk litteratur (80RUSL) (80 studiepoeng) 80
Russisk språk (80RUSS) (80 studiepoeng) 80
Russisk språk (80RUSS2) (80 studiepoeng) 80
Russisk språk (40RUSS) (40 studiepoeng) 40
Russisk språk og kultur (60RUSKUL) (60 studiepoeng) 60
Russiske områdestudier (80OMR-RUS) (80 studiepoeng) 80
Sanskrit (80SANS2) (80 studiepoeng) 80
Sanskrit (40SANS) (40 studiepoeng) 40
Sanskrit 2 (For blant annet AAS) (40SANS2) (40 studiepoeng) 40
Sanskrit med vedisk (40SANV) (40 studiepoeng) 40
Sanskrit med pali (40SANP) (40 studiepoeng) 40
Semittisk språkvitenskap (40SEMS) (40 studiepoeng) 40
Sentraleuropeisk områdekunnskap (40OMR-SEEU) (40 studiepoeng) 40
Sentraleuropeisk områdekunnskap (40OMR-SEEAS) (40 studiepoeng) 40
Sosiolingvistikk (40LING3) (40 studiepoeng) 40
Spansk språk (40SPAS) (40 studiepoeng) 40
Spansk språk 2 (40SPAS2) (40 studiepoeng) 40
Spansk språk 2 (80SPAS2) (80 studiepoeng) 80
Spansk språk 3 (40SPAS3) (40 studiepoeng) 40
Spansk språk 4 (Studieretning Latin-Amerika) (40SPAS4) (40 studiepoeng) 40
Spansk språk og kultur (40SPASPR) (40 studiepoeng) 40
Spansk språk og kultur (40SPASKUL1) (40 studiepoeng) 40
Spanskspråklig litteratur (20SPAL) (20 studiepoeng) 20
Spanskspråklig litteratur (80SPAL) (80 studiepoeng) 80
Språk og bevissthet (80SPRBEV) (80 studiepoeng) 80
Studier av samfunn og politikk i Øst-Asia (40SAMPOL-OAS) (40 studiepoeng) 40
Studier av Øst-Asias historie (40HIST-OAS) (40 studiepoeng) 40
Teatervitenskap (40TEA1) (40 studiepoeng) 40
Teatervitenskap 2 (80TEAT2) (80 studiepoeng) 80
Teatervitenskap for estetikkprogrammet (80TEAT) (80 studiepoeng) 80
Teatervitenskap med vekt på den klassiske tradisjonen (80TEAANT) (80 studiepoeng) 80
Tekstformidling (40TEKST) (40 studiepoeng) 40
Tolking i offentlig sektor ( 140TOLK) (140 studiepoeng) 140
Translatologi (40TRANSS) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (100TSJ) (100 studiepoeng) 100
Tsjekkisk litteratur (80TSJL) (80 studiepoeng) 80
Tsjekkisk språk (80TSJS) (80 studiepoeng) 80
Tsjekkisk språk og kultur (60TSJSKUL) (60 studiepoeng) 60
Tysk for Europaprogrammet (40TYSK-EURO) (40 studiepoeng) 40
Tysk språk (80TYSKS) (80 studiepoeng) 80
Tysk språk (40TYSKS) (40 studiepoeng) 40
Tysk språk 2 (40TYSKS2) (40 studiepoeng) 40
Tysk språk og kultur (40TYSKSKUL1) (40 studiepoeng) 40
Tyskspråklig litteratur (20TYSKL) (20 studiepoeng) 20
Tyskspråklig litteratur (80TYSKL) (80 studiepoeng) 80
Tyskspråklig områdekunnskap (40OMR-TYSK) (40 studiepoeng) 40
Tyskspråkligområdekunnskap (80OMR-TYSK) (80 studiepoeng) 80
Urdu språk (40URDS) (40 studiepoeng) 40
Urdu språk (80URDS) (80 studiepoeng) 80
Vesteuropeisk middelalderkultur (40MIDKULL) (40 studiepoeng) 40
Vitenskapsfilosofi (80VITFIL) (80 studiepoeng) 80
Østasiatisklitteratur (80ØASL) (80 studiepoeng) 80