40-gruppe – Mekanikk (MEK40)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i mekanikk, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av mekanikken. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

For deg som starter på 40-gruppen høsten 2017:

 

For deg som startet på en 40-gruppe før høsten 2017:

Anbefalt 40-gruppe i fluidmekanikk:

Anbefalt 40-gruppe i faststoffmekanikk:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.