Denne emnegruppen er nedlagt

100-gruppe – Samfunnsøkonomi (100-ECON)

Om emnegruppen

Denne siden omhandler oppbygging og gjennomføring for studenter som blir tatt opp på programmet f.o.m. høsten 2010 t.o.m. høsten 2013. Studenter med opptak f.o.m. høsten 2014 må fullføre 110-gruppe i samfunnsøkonomi.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Oppbygning for studenter med opptak på programmet høsten 2009 eller tidligere