40-gruppe – Samfunnsgeografi (40-SGO)

Om emnegruppen

Emnegruppen består av ett obligatorisk emne og tre valgfrie emner.

Obligatorisk emne

SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi.

Emner i emnegruppen

Velg to av disse emnene:

Velg et av disse emnene:

Tidligere tilbudte emner som inngår i 40-gruppen

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Gjelder kun for studenter med oppstart til og med høsten 2012: Studenter med studiestart til og med høst 2012 trenger ikke velge et emne på 3000-nivå, men må i stedet velge tre emner på 2000-nivå.