40-gruppe – Samfunnsgeografi (40-SGO)

Om emnegruppen

Emnegruppen består av ett obligatorisk emne og tre valgfrie emner.

Obligatorisk emne

SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi.

Emner i emnegruppen

Velg tre av disse emnene

Tidligere tilbudte emner som inngår i 40-gruppen

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

40-gruppen er endret fra og med april 2021. Det er ikke lenger obligatorisk å ta et 3000-emne som del av 40-gruppen.

Gjelder kun for studenter med oppstart til og med høsten 2021: Studenter som starter på 40-gruppe til og med høst 2021, må ikke velge et emne på 3000-nivå, men må i stedet velge tre emner på 2000-nivå.