Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – 80-gruppe i samfunnsøkonomi (80-ECON)

Om emnegruppen

80-gruppen i samfunnsøkonomi er en emnegruppe som tilbys til studenter på bachelorprogrammene for asiatiske og afrikanske studier og europeiske og amerikanske studier. Studenter ved bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi må ha 90 studiepoeng i samfunnsøkonomi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner: 80-gruppen består av syv obligatoriske emner. Legg merke til at flere av emnene må tas i en bestemt rekkefølge (med tanke på forkunnskapskrav).

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger