80-gruppe – Sosiologi for Kjønn, feminisme og likestilling (80-SOS-KFL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kan velges av studenter på Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Endringer

Studenter som har avlagt emnene tidligere, kan fortsatt bruke de som en del av emnegruppen.

Studenter med opptak f.o.m høst 2017 må forholde seg til den nåværende emnegruppen.

Spesialiseringsemner

Alle skal velge to valgfrie spesialiseringsemner:

Emnene SOS2202 – Vitenskap og teknologi i organisasjon og samfunn (nedlagt), SOSGEO2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (nedlagt), SOSGEO2301 – Environment and society (nedlagt) og SOSGEO2301 – Environment and society (nedlagt) er nedlagt, men kan brukes som spesialiseringsemne i emnegruppen dersom man har avlagt det i et tidligere semester.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger