80-gruppe – Sosiologi for Kjønn, feminisme og likestilling (80-SOS-KFL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kan velges av studenter på Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Endringer

Studenter som har avlagt emnene tidligere, kan fortsatt bruke de som en del av emnegruppen. Studenter med opptak f.o.m. høst 2015, må forholde seg til den nåværende emnegruppen.

Spesialiseringsemne

Alle skal velge ett valgfritt spesialiseringsemne

Emnet SOS2202 – Vitenskap og teknologi i organisasjon og samfunn (nedlagt) er nedlagt, men kan brukes som spesialiseringsemne i emnegruppen dersom man har avlagt det i et tidligere semester.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger