40-gruppe – Kristendomskunnskap med vekt på kjønn, likestilling og feminisme (40TEOKRI-KFL)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger