80-gruppe – Kristendomskunnskap med vekt påkjønn, likestilling og feminisme (80TEOKRI-KFL)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger