Emnegrupper innen lektorprogrammet LAP

Viser 1–68 av 68 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Kommunikasjon og kultur (USM5-LAP60-KOM)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Biologi (USM5-LAP60-BIO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Biologi (USM5-LAP80-BIO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Engelsk (USM5-LAP60-ENG)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Engelsk (USM5-LAP80-ENG)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Fransk (USM5-LAP60-FRA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fransk (USM5-LAP80-FRA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Fysikk (USM5-LAP60-FYS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fysikk (USM5-LAP80-FYS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Geofag (USM5-LAP60-GEOF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Geofag (USM5-LAP80-GEOF)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Geografi (USM5-LAP60-GEO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Geografi (USM5-LAP80-GEO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Gresk (USM5-LAP60-GRE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Historie (USM5-LAP60-HIS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Historie (USM5-LAP80-HIS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Informatikk (USM5-LAP60-INF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Informatikk (USM5-LAP80-INF)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Italiensk (USM5-LAP60-ITA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Kjemi (USM5-LAP60-KJE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Kjemi (USM5-LAP80-KJE)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Latin (USM5-LAP60-LAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Matematikk (USM5-LAP60-MAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Matematikk (USM5-LAP80-MAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Medievitenskap (USM5-LAP60-MET)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Medievitenskap (USM5-LAP80-MET)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Naturfag (USM5-LAP60-NAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Naturfag (USM5-LAP80-NAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Nordisk (USM5-LAP60-NOR)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Nordisk (USM5-LAP80-NOR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Norsk somandrespråk (USM5-LAP80-NOAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Norsk somandrespråk (USM5-LAP60-NOAS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Programspesialisering i biologi (USM5-LAP90-BIO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i engelsk (USM5-LAP90-ENG)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i engelskdidaktikk (USM5-LAP90-EDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i fransk (USM5-LAP90-FRA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i fysikk (USM5-LAP90-FYS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i Geografi (USM5-LAP90-GEO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i historie (USM5-LAP90-HIS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i informatikk (USM5-LAP90-INF)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i kjemi (USM5-LAP90-KJM)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i matematikk (USM5-LAP90-MAT)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i medievitenskap (USM5-LAP90-MET)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i mekanikk (USM5-LAP90-MEK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i molekylær biovitenskap (USM5-LAP90-MBV)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap (USM5-LAP90-NOR)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i nordiskdidaktikk (USM5-LAP90-NDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i realfagdidaktikk (USM5-LAP90-RDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (USM5-LAP90-RELDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (USM5-LAP90-SDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i samfunnsgeografi (USM5-LAP90-SGO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i spansk (USM5-LAP90-SPA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i tysk (USM5-LAP90-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Religion ogetikk (USM5-LAP80-REL)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Religion ogetikk (USM5-LAP60-REL)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Russisk (USM5-LAP60-RUS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Samfunnsfag (USM5-LAP60-SAMF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Samfunnsfag med fordypning isamfunnsgeografi (USM5-LAP80-SAMF4)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isosialantropologi (USM5-LAP80-SAMF3)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isosiologi (USM5-LAP80-SAMF2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning istatsvitenskap (USM5-LAP80-SAMF1)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Spansk (USM5-LAP60-SPA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Spansk (USM5-LAP80-SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Spesialpedagogikk (USM5-LAP60-SPESPED)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Teatervitenskap (USM5-LAP60-TEA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Tysk (USM5-LAP60-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Tysk (USM5-LAP80-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Økonomi (USM5-LAP60-ECON)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60