Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Biologi (USM5-LAP60-BIO)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en bred innføring i biologi med vekt på biologisk mangfold, økologi, evolusjon, cellebiologi, genetikk og fysiologi. I
tillegg gir den grunnlegende kunnskaper i kjemi. Emnegruppen gir et godt
grunnlag for å undervise biologi i skolen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Emnet BIO1200A (10 studiepoeng) er første halvdel av BIO1200 (20 studiepoeng). De som ønsker å velge BIO1200 som ett av de valgfrie emnene tar derfor ikke BIO1200A som et eget emne.

KJM1001-Innføring i kjemi eller KJM1100-Generell kjemi 1

Ett emne velges blant

Emnet BIO1200A (10sp) er første halvdel av BIO1200 (20sp). De som ønsker å velge BIO1200 som ett av de valgfrie emnene tar derfor ikke BIO1200A som eget emne.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger