Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Engelsk (USM5-LAP60-ENG)

Om emnegruppen

60 gruppen i engelsk består av 7 obligatoriske emner:

Emner i emnegruppen

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men var tidligere mulig å ta som del av denne emnegruppen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger