Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Engelsk (USM5-LAP60-ENG)

Om emnegruppen

60 gruppen i engelsk består av 7 obligatoriske emner:

Emner i emnegruppen

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men var tidligere mulig å ta som del av denne emnegruppen:

  • ENG1506
  • Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException er erstattet av ENG1103, men allerede avlagte emner kan fortsatt inngå i emnegruppen. Det er også mulig å avlegge eksamen i emnene dersom man har gyldige obligiatoriske undervisningsaktiviteter. Se emnet for detaljer.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger