Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Fransk (USM5-LAP60-FRA)

Om emnegruppen

I 60-gruppen i Lektor- og adjunktprogrammet må studenten ha 30 studiepoeng fransk språk, 10 studiepoeng fransk litteratur, 10 studiepoeng fransk kulturkunnskap og et valgfritt emne

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i språk

Ett valgfritt emne i litteratur

Ett valgfritt emne i kulturkunnskap

Et valgfritt emne innenfor språk, litteratur eller kulturkunnskap

eller et FRA-emne på 2000-nivå

Det anbefales også å ta en del av studiet som et utenlandsopphold. Hvert høstsemester tilbys et eget undervisningsopplegg ved OFNEC, fransk-norsk studiesenter i Caen og Université de Caen.

Følgende emner inngår i studiesemesteret i Caen: FRA2170C Fransk språkbruk (10 sp), FRA2171C Fransk lingvistikk i Caen (20 sp), FRA2512C La Normandie d'aujourd'hui (5 sp) + intensivkurset La Normandie médiévale (5 sp), FRA2513C Histoire de lan Normandie (10 sp)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger