Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Geografi (USM5-LAP60-GEO)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en innføring i geofag med vekt på naturgeografi, geologi og samfunnsgeografi. Emnegruppen er sammensatt spesielt med tanke på undervisning i fellesfaget geografi i første klasse på den videregående skolen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett av emnene

Ett av emnene

Ett av emnene

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger