Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Historie (USM5-LAP60-HIS)

Om emnegruppen

Emnegruppa inngår i Lektor- og adjunktutdanningsprogrammet. Gruppa er på i alt 60 studiepoeng fordelt på 50 sp obligatoriske emner samt et valgfritt emne på 2000-nivå tilsvarende 10 sp, og kvalifiserer for å undervise historie i videregående skole.

Emner i emnegruppen

I 60-gruppa er følgende emner obligatoriske:

Endelig skal en studere ett valgfritt emne på 2000-nivå med kode HIS fra denne listen.

For informasjon om anbefalt rekkefølge på emnene, se denne siden

NB, det er ny struktur for 1000-nivå på historie gjeldende fra høsten 2008. For studenter som fikk opptak høsten 2007 eller tidligere, se dette informasjonsskrivet Se også her for tidligere emnegruppesammensetning.

Emnet HIS1300 ble nedlagt 2010. Emnet kan erstattes av HIS1300MET.

For studenter tatt opp Høst 2005 og tidligere, og som allerede har avlagt HIS1010 gjelder følgende sammensetning

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Forslag til studieløp