Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Informatikk (USM5-LAP60-INF)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir først og fremst en innføring i programmering og systemutvikling som er de mest sentrale delene av informatikken. Den gir derfor god oversikt over hvorledes datamaskinene fungerer og hvordan programvare utvikles og tilpasses og er dermed et meget velegnet grunnlag for å undervise informatikk i den videregående skolen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett av

Ett av

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger