Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Italiensk (USM5-LAP60-ITA)

Om emnegruppen

60-gruppen i italiensk består av 4 obligatoriske emner og valgfrie emner tilsvarende 20 studiepoeng

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

I tillegg velges 20 studiepoeng fritt blant disse

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger