Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Kjemi (USM5-LAP60-KJE)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder deg som fikk opptak høsten 2007.

Emnegruppen gir først og fremst en innføring i kjemi, med grunnleggende generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi. I tillegg tar man ett grunnleggende matematikkemne, som er et viktig støttefag innen kjemi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett emne velges mellom

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger