Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – Kommunikasjon og kultur (USM5-LAP60-KOM)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektor og adjunktprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i det nye undervisningsfaget i skolen, Kommunikasjon og kultur. Skolefaget Kommunikasjon og kultur favner om både språklige, kulturelle og samfunnsfaglige temaer og anbefales som 60-gruppe for studenter som har norsk og fremmedspråk som 80-gruppe i Lektor- og adjunktprogrammet(LAP)

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av seks obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger