Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Medievitenskap (USM5-LAP60-MET)

Om emnegruppen

60-gruppen består av 50 studiepoeng fra obligatoriske emner samt ett valgfritt emne av 10 studiepoeng.

Emner i emnegruppen

Fra og med våren 2010 er følgende emner endret:

10 studiepoeng velges fra følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger