Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Naturfag (USM5-LAP60-NAT)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder deg som fikk opptak fra og med høsten 2007.

Emnegruppen i naturfag er opprettet spesielt for LAP med tanke på undervisning i naturfag i skolen opp til videregående nivå. Emnegruppen består av fysikk, kjemi og biologi.

Emner i emnegruppen

Punktene 1.) - 4.) under må være oppfylt for at kravene til emnegruppen skal være tilfredsstilt.

1.)

2.)

Ett av

Studenter som har 3KJ fra videregående skole anbefales å velge KJM1100

3.)

Ett av

Studenter som bare ønsker å ta ett fysikk-kurs, må ta FYS1000

4.)

Enten
Minst to emner innenfor to av fagkretsene

  • Biologi (emner med BIO- og MBV-koder)
  • Fysikk (emner med FYS-, AST- og MENA-koder* ) eller
  • Kjemi (emner med KJM koder** )

Eller

  • NAT2000
  • Minimum to emner innen minst en av fagkretsene Biologi, Fysikk, eller Kjemi

Emner til valg

*GEF1000 og MENA1000 kan inngå som fysiske fag

**MENA1000 kan inngå som et kjemisk fag

NAT2000 anbefales spesielt, men er ikke mulig å legge inn i studieløpet for alle studenter

FYS1000 og FYS1120 vil gi en reduksjon i antall studiepoeng pga overlapp.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger