Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Nordisk (USM5-LAP60-NOR)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir grunnleggende kunnskaper om nordisk, særlig norsk språk og litteratur fra de eldste tider og fram til i dag. Emnegruppen har også et ferdighetsaspekt, både ved at studentene sjøl skal produsere tekster på begge de norske målformene og ved at de skal vurdere andres tekster.

Emner i emnegruppen

Disse emnene er obligatoriske i 60-gruppen:

20 sp velges blant alle NOR-, NOAS-, ISL-, NAVN-, LEKS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå fra denne listen

Du kan også velge fra følgende emner:

For studenter som er tatt opp høsten 2007 eller tidligere, se vedlagte informasjon om overgangsordninger.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger