Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Religion ogetikk (USM5-LAP60-REL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektor og adjunktprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i religion- og etikkfaget i den videregående skole, og i KRL-faget på mellom- og ungdomsskoletrinnet i grunnskolen. Emnegruppen er tredelt, med overskriftene religion, kristendom, og etikk og livssyn. Undervisningsemnene er hentet fra Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Det teologiske fakultet.

60-gruppen i Religion og etikk består av følgende emner:

Emner i emnegruppen

Religionskunnskap, 2 emner:

og ett av følgende tre emner:

Kristendomsstudier, 2 emner

Etikk og livssyn, 2 emner

Ett obligatorisk emne:

og ett av følgende tre emner:

Utgåtte og erstattede emner

Det tidligere emnet REL1002 har utgått.

Emnene KRIS1001- Kristendommen: Historisk innføring og KRIS1004- Innføring i Bibelen er erstattet av emnene TFF1001 og TFF1004.

Emnet KRIS1002- Livssyn og religion i Norge- konflikt, dialog, forandring er erstattet av emnet TFF1002.
Emnet KRIS1247- Humanisme: historiske og aktuelle perspektiver er dessverre utgått.

Emnet KRIS1003- Etikk og livstolkning er erstattet med emnet TFF1003.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger