Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Russisk (USM5-LAP60-RUS)

Om emnegruppen

60 gruppen i russisk består av 5 obligatoriske emner og 1 valgfritt

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i 60-gruppen i russisk er

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException

Ett av følgende

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException

Emner som ikke lenger inngår i emnegruppen:

  • Error: java.lang.NullPointerException

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger