Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Samfunnsfag (USM5-LAP60-SAMF)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for de studenter som får opptak på Lektor- og adjunktprogrammet høsten 2007, og for de studenter som fikk opptak før 2007 som enda ikke har begynt på sin 60- gruppe i samfunnsfag. For de som har påbegynt den opprinnelige 60-gruppen i samfunnsfag, og for de som fikk opptak før høsten 2007 som ønsker å ta den gamle emnegruppen, se den gamle emnegruppen her: For deg som har opptak før høst 2007

60-gruppen i samfunnsfag består av 6 obligatoriske emner:

Emner i emnegruppen

SOS2600- Velferdsstat, medborgerskap, etniske relasjoner kan erstattes av emnet SOS2800- Internasjonalisering, medborgerskap og velferdsstat I.

Emnet SOS2400 kan erstattes av SOS2002 og SOS2201 høsten 2009.
Emnet SOS2400 eller SOS2600 kan erstattes av STV2200, STV2300 eller STV2800 høsten 2010.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger