60- gruppe i samfunnsfag for studenter med opptak f�r h�st 2007


Studenter som begynte f�r 2007  kan ogs� ha f�lgende oppbygging

60-gruppen i samfunnsfag best�r av 6 obligatoriske emner.

Obligatoriske emner


Relevant for f�lgende studieprogrammer og studieretninger

Kontaktinformasjon

UV studentinformasjon

Bes�ksadresse: 
Helga Engs hus, 2. et.

Postadresse: 
Pb. 1161 Blindern
0318 Oslo

Ekspedisjonstid: 
Kl. 10.00-14.00

Telefon: 22 84 44 45
Faks: 22 85 82 41