Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Tysk (USM5-LAP60-TYSK)

Om emnegruppen

60-gruppen i tysk består av 4 obligatoriske emner. I tillegg velges ett emne i språk og ett emne i kulturkunnskap

TYSK1101 er et tilbud til studenter som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter i tysk. De anbefales i så fall å ta dette emnet i første semester. Se plasseringstest. Andre studenter anbefales å begynne med TYSK1106 – Tysk formlære (nedlagt).

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Tysk språk - velg ett

Tysk kulturkunnskap - velg ett

Emner som tidligere har ligget i emnegruppen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger