Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Biologi (USM5-LAP80-BIO)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en grundig innføring i biologi med fordypning i molekylærbiologi. Det legges vekt på biologisk mangfold, økologi, evolusjon, cellebiologi, genetikk, fysiologi og molekylærbiologi.
Emnegruppen gir et solid grunnlag for å undervise biologi i skolen og er et godt utgangspunkt for masterspesialisering på Institutt for Molekylær Biovitenskap og Biologisk Institutt.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

KJM1001-Innføring i kjemi eller KJM1100-Generell kjemi 1

Velg ett av emnene

Studenter som skal ta masterspesialisering på Institutt for Molekylær
Biovitenskap må velge MBV1030

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger