Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Engelsk (USM5-LAP80-ENG)

Om emnegruppen

80 gruppen i engelsk består av seks obligatoriske emner: ENG1100, ENG1103, ENG1303, ENG1304, ENG1505 OG ENG1506.

I tillegg velges to emner på 2000-nivå. Det ene emnet må være i språk, og det andre velges blant emner i litteratur og områdestudier.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i 80-gruppen i engelsk er

Ett av følgende

Ett av følgende

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode eller har blitt tatt ut, men var tidligere mulig å ta som del av denne emnegruppen:

  • ENG1506
  • ENG2160
  • ENG2161
  • ENG2511
  • ENG2306
  • ENG2322
  • NORAM2501
  • NORAM2503

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger