Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Engelsk (USM5-LAP80-ENG)

Om emnegruppen

80 gruppen i engelsk består av seks obligatoriske emner: ENG1100, ENG1103, ENG1303, ENG1304, ENG1505 OG ENG1506.

I tillegg velges to emner på 2000-nivå. Det ene emnet må være i språk, og det andre velges blant emner i litteratur og områdestudier.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i 80-gruppen i engelsk er

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

Ett av følgende

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

Ett av følgende

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode eller har blitt tatt ut, men var tidligere mulig å ta som del av denne emnegruppen:

 • ENG1506
 • ENG2160
 • ENG2161
 • ENG2511
 • ENG2306
 • ENG2322
 • NORAM2501
 • NORAM2503
 • Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException er erstattet av ENG1103, men allerede avlagte emner kan fortsatt inngå i emnegruppen. Det er også mulig å avlegge eksamen i emnene dersom man har gyldige obligiatoriske undervisningsaktiviteter. Se emnet for detaljer.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger