Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Fransk (USM5-LAP80-FRA)

Om emnegruppen

I 80-gruppen i Lektor- og adjunktprogrammet må studenten ha 40 studiepoeng fransk språk, 10 studiepoeng fransk litteratur, 10 studiepoeng fransk kulturkunnskap og to valgfrie emne

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i språk

Valgfritt emne i litteratur

Valgfritt emne i kulturkunnskap

To valgfrie emner innenfor språk, litteratur eller kulturkunnskap på 2000-nivå. Emnene velges blant alle FRA emner på 2000-nivå

Det anbefales også å ta en del av studiet som et utenlandsopphold. Hvert høstsemester tilbys et eget undervisningsopplegg ved OFNEC, fransk-norsk studiesenter i Caen og Université de Caen.

Emnet FRA2171C - Fransk lingvistikk i Caen inngår som 20 sp. valgfrie emner. Hvis du velger å kombinere dette emnet med FRA2512C - La Normandied'aujourd'hui (5 sp.) og emnet La Normandie médiévale (undervist ved
Université de Caen, 5 sp.), kan disse emnene erstatte FRA1501 eller FRA1502. Emnet FRA2513C - Histoire de la Normandie (10 sp.)kan også erstatte FRA1501/FRA1502.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger