Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Fysikk (USM5-LAP80-FYS)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir et solid grunnlag i fysikk, i tillegg til en introduksjon til astrofysikk eller geofysikk. I tillegg inngår noe programmering. Emnegruppen vil således gi et godt grunnlag for å undervise fysikk i skolen

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Et emne velges blant

Det velges to av følgende emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger