Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Geografi (USM5-LAP80-GEO)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en innføring i geofag med vekt på naturgeografi, geologi og samfunnsgeografi. Emnegruppen er sammensatt spesielt med tanke på undervisning i fellesfaget geografi i første klasse, vg1, på videregående skole og det nye programfaget (studieretningsfaget) geofag på vg2 og vg3. Emnegruppen danner grunnlag for masterspesialisering i geofag i LAP. Hvis man ønsker å ta en masterspesialisering i geofag, anbefales det å ta MAT 1100 eller MAT 1000.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett av emnene

Gruppe A: Ett av emnene

Gruppe B: Ett av emnene:

Gruppe C: Velg ett emne fra denne gruppen eller et emne fra gruppe A eller B

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger