Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Geofag (USM5-LAP80-GEOF)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en innføring i geofag med vekt på naturgeografi og geologi. Emnegruppen er sammensatt spesielt med tanke på undervisning i fellesfaget geografi i første klasse, vg1, på videregående skole og det nye programfaget (studieretningsfaget) geofag på vg2 og vg3. Emnegruppen danner grunnlag for masterspesialisering i geofag i LAP. Hvis man ønsker å ta en masterspesialisering i geofag, anbefales det å ta MAT 1100 eller MAT 1000.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Gruppe A: Velg ett emne

Gruppe B: Velg ett emne

Gruppe C: Velg ett emne fra denne gruppen eller et emne fra gruppe A eller B

Gruppe D: Velg to emner fra denne gruppen eller et emne fra gruppe D og ett emne fra gruppe B

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger