Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Historie (USM5-LAP80-HIS)

Om emnegruppen

Fordypningsenheten er grunnstammen i programmet, det faglige innslaget som gjør dette til en lærerutdanning med vekt på historie. Enheten er obligatorisk innen Lektor- og adjunktutdanningsprogrammet med spesialisering i historie og består av 80 studiepoeng. Hvert enkeltemne utgjør 10 studiepoeng med unntak av HIS1300 som består av 20 sp. Utvalget av emner er satt sammen med særlig henblikk på å kunne ha en tilstrekkelig brei undervisningskompetanse i skolen. Emnene dekker norsk historie fra eldre tid til i dag. Emnegruppen åpner for å kunne søke opptak til masterprogrammet i historie.

Emner i emnegruppen

I 80-gruppa er følgende emner obligatoriske (til sammen 60 sp):

Endelig skal en studere to valgfrie emner på 2000-nivå (til sammen 20 sp) med kode HIS fra denne listen.

For informasjon om anbefalt rekkefølge på emnene, se denne siden

Emnet HIS1300 ble nedlagt 2010 og kan erstattes av emnet HIS1300MET.

NB, det er ny struktur for 1000-nivå på historie gjeldende fra høsten 2008. For studenter som fikk opptak høsten 2007 eller tidligere, se dette informasjonsskrivet Se også her for tidligere emnegruppesammensetning.

For studenter tatt opp Høst 2005 og tidligere, og som allerede har avlagt HIS1010 gjelder følgende sammensetning

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger