Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Informatikk (USM5-LAP80-INF)

Om emnegruppen

Emnegruppen starter med en innføring i programmering og systemutvikling som er de mest sentrale delene av informatikken. Den avsluttes med to videregående kurs som gir dyp innsikt innen et spesialfelt i informatikk; studenten velger selv hvilket felt. Denne kombinasjonen av bred oversikt over de grunnleggende deler av faget kombinert med ekspertkompetanse innen et spesialområde er et usedvanlig godt grunnlag for å undervise informatikk i den videregående skolen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett av

Ett av

To emner velges blant

  • INF og INF-MAT emner på 1000, 2000 og 3000 nivå fra emner som informatikk tilbyr.

Emnene velges slik at minst to emner i 80-gruppen er på 2000- eller 3000-nivå.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger