Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Kjemi (USM5-LAP80-KJE)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for deg som ble tatt opp fra og med høsten 2007

Emnegruppen gir først og fremst en innføring i kjemi, med grunnleggende generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi. I tillegg tar man ett grunnleggende matematikkemne, som er et viktig støttefag innen kjemi. Emnegruppen avsluttes med et valgfritt videregående emne i kjemi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett valgfritt videregående emne i kjemi velges blant:

Ett emne velges mellom

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger