Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Medievitenskap (USM5-LAP80-MET)

Emner i emnegruppen

80-gruppen består av 3 obligatoriske emner:

Fra og med våren 2010 er følgende emner endret:

Velg 30 studiepoeng fra disse emnene:

Vi anbefaler å velge emnet MEVIT2500.

Merk at MEST2724 er erstattet av MEVIT2724 og at MEVIT3110 er blitt erstattet av MEVIT2110.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger