Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Naturfag (USM5-LAP80-NAT)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for deg som fikk opptak fra og med høst 2007.

80- gruppen i naturfag består av 60-gruppe + to emner fra listen nedenfor. De to emnene må velges slik at kravet om at fire av emnene må være innenfor en av fagkretsene, og to emner må være innenfor en annen av fagkretsene under, oppfylles.

Biologi (emner med BIO- og MBV koder, fortrinnsvis 2 fra hver kategori )
Fysikk (emner med FYS-, AST- og MENAkoder*) eller
Kjemi (emner med KJM koder**)

*GEF1000 og MENA1000 kan inngå som fysiske fag

**MENA1000 kan inngå som et kjemisk fag

NAT 2000 kan inngå som ett av de fire emnene i valgte fagkrets.

Emner i emnegruppen

Emner til valg

NAT2000 anbefales spesielt, men er ikke mulig å legge inn i studieløpet for alle studenter

FYS1000 og FYS1120 vil gi en reduksjon i antall studiepoeng pga overlapp.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger