Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Norsk somandrespråk (USM5-LAP80-NOAS)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir grunnleggende kunnskaper om norsk som andrespråk og basis for å undervise i norsk i dagens flerspråklige og flerkulturelle skole. Gjennom de obligatoriske emnene behandles temaer knyttet til tospråklighet, ordlæring, norsk språkstruktur, litteratur i en flerkulturell kontekst, andrespråksundervisning og andrespråkslæring. I tillegg til å gi et teoretisk grunnlag har emnegruppen også et ferdighetsaspekt, både ved at studentene skal vurdere elevtekster, arbeid i klasserom og lærebøker og ved at de selv skal produsere tekster og lege fram stoff muntlig.

I tillegg til de fire obligatoriske emnene er det fire valgfrie emner. To av emnene må velges fra de fire emnene nevnt nedenfor. De resterende 20 studiepoengene kan enten tas blant disse emnene eller kan hentes blant emnene innenfor nordisk, særlig språk og litteratur.

Emnegruppen på 80 studiepoeng inneholder 4 obligatoriske emner

Emner i emnegruppen

Studentene velger 2 emner blant følgende emner

2 valgfrie emner som kan hentes fra de ovennevnte emner eller blant følgende emner fra nordisk, særlig språk og litteratur.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger