Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Religion ogetikk (USM5-LAP80-REL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektor og adjunktprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i religion- og etikkfaget i den videregående skole, og i KRL-faget på mellom- og ungdomsskoletrinnet i grunnskolen. Emnegruppen er tredelt, med overskriftene religion, kristendom, og etikk og livssyn. Undervisningsemnene er hentet fra Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Det teologiske fakultet. Denne 80-gruppen vil som en del av Lektor og adjunktprogrammet kvalifisere til masternivå innenfor samme fagområde.

80-gruppen i Religion og etikk består av følgende emner:

Emner i emnegruppen

Religionskunnskap, 2 emner:

(For studenter med opptak tidligere enn høsten 2009: REL1003 erstatter REL1001 eller REL1002 og av verdensreligionene.)

Kristendomsstudier, 2 emner
(TFF1001 erstatter KRIS1001 og TFF1004 erstatter KRIS1004 fra høsten 2010)

Etikk og livssyn, 2 emner

Ett av følgende to emner:
(TFF1002 erstatter KRIS1002 fra høsten 2010)

og ett av følgende tre emner:
(TFF1003 erstatter KRIS1003 fra høsten 2010)

I tillegg velges 20 studiepoeng på 2000- og 3000-nivå fra følgende 80-grupper:

80-gruppe – Kristendom (80TEOKRI)

80-gruppe – Religionshistorie (80RELHIS) (nedlagt)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger