Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Samfunnsfag med fordypning istatsvitenskap (USM5-LAP80-SAMF1)

Om emnegruppen

80-gruppen i samfunnsfag med fordypning i statsvitenskap består av 60 studiepoeng innen statsvitenskap

I tillegg velger studenten 2 emner fra sosiologi (SOS) og/eller sosialantropologi (SOSANT)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Velg ett emne

Velg to emner

NB, merk at SOS1002 kan velges til og med høsten 2008. Studenter med opptak høsten 2008 skal ta SOS1001 i stedet.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger