Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Samfunnsfag med fordypning isosiologi (USM5-LAP80-SAMF2)

Om emnegruppen

80-gruppen i samfunnsfag med fordypning i sosiologi består av 70 studiepoeng innen sosiologi (obligatoriske)

I tillegg må studenten ta to statsvitenskapelige emner STV1200 og STV1300/STV1400

Emner i emnegruppen

For studenter som er att opp høsten 2008:

Obligatoriske emner

Velg ett emne

Studenter må fra og med høst 2005 avlegge SOS2001 som sosiologi-emnet på 2000-nivå.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger