Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Samfunnsfag med fordypning isamfunnsgeografi (USM5-LAP80-SAMF4)

Om emnegruppen

80 gruppen i samfunnsfag med fordypning i samfunnsgeografi består av to obligatoriske emner, to valgfrie emner på 2000-nivå og ett valgfritt emne på 3000-nivå.

I tillegg må studenten ta to statsvitenskapelige emner STV1200 og STV1300 eller STV1400

SGO3100 legges ned høsten 2013 og erstattes av SGO3500 og SGO3090.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Velg to emner

Velg ett emne

Fra og med våren 2014 blir SGO3100, som var et valg i denne gruppen, erstattet av SGO3500 og SGO3900.

Velg ett emne

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger