Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Spansk (USM5-LAP80-SPA)

Om emnegruppen

80- gruppen i spansk består av 60 obligatoriske studiepoeng (40 studiepoeng spansk språk, 10 studiepoeng spanskspråklig litteratur, 10 studiepoeng iberisk kulturkunnskap).

De siste 20 studiepoengene velges blant emner i språk, litteratur og/eller områdekunnskap.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Emner som tidligere inngikk i emnegruppen, men som nå er lagt ned:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger