Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – LAP Tysk (USM5-LAP80-TYSK)

Om emnegruppen

I 80-gruppen i Lektor- og adjunktprogrammet må studenten i tillegg til de obligatoriske emnene ha 10 poeng tysk språk, 10 poeng tysk litteratur og 10 poeng tysk kultur. De 10 siste poengene tas enten i litteratur eller kultur. Minst to emner må være på 2000-nivå.

TYSK1101 er et tilbud til studenter som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter i tysk. De anbefales i så fall å ta dette emnet i første semester. Se plasseringstest. Andre studenter anbefales å begynne med TYSK1106 – Tysk formlære (nedlagt).

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Tysk språk - velg ett

Tysk litteratur - velg ett

Tysk kulturkunnskap - velg ett

Emner som tidligere har inngått i emnegruppen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger