Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i biologi (USM5-LAP90-BIO)

Om emnegruppen

Masterspesialisering i biologi er en av mange mulige masterspesialiseringer innenfor universitetets Lektor- og adjunktprogram (LAP), og utgjør de tre siste semestrene av dette studieprogrammet (90 studiepoeng). Fullført studium gir graden Master i realfagutdanning. Studiet kvalifiserer bl.a. for å arbeide som lektor i skolen.

Emnegruppen bygger på 80-gruppe – LAP Biologi

Emner i emnegruppen

• Masteroppgave tilsvarende 30 studiepoeng
• To obligatoriske emner:
BIO2100 Økologi (for alle som ikke har dette emnet i 80-gruppen)
BIO2120 Evolusjonsbiologi
• Emner valgt i samråd med veileder, fortrinnsvis fra emnetilbudet på Biologisk institutt
BIO5000 Introduksjonskurs for masterstudenter anbefales for alle LAP- masterstudenter

Emnene gis av Biologisk institutt og de naturhistoriske museer på Tøyen. Det teoretiske pensum avtales med veileder. Vi har også et Skolelaboratorium i biologi.

LAP-masteroppgaver på 30 studiepoeng kan være problemstillinger knyttet til undervisningsperspektiver i biologifaget. For eksempel : Gjennomføring av felt- eller laboratoriearbeid knyttet til biologiundervisningen, feltundersøkelser og undervisning i naturkunnskap utarbeidelse av ekskursjonsopplegg, bruk av modeller i biologiundervisningen , hvordan øke interessen for vitenskapelig tenkning og læring av biologi Mange lærere ved Biologisk institutt kan tilby veiledning i masteroppgaver på 30 studiepoeng tilknyttet LAP-Biologi. Ta kontakt med studieseksjonen på Biologisk institutt, Kristine Bonnevies hus for ytterligere informasjon.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger