Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i fransk (USM5-LAP90-FRA)

Om emnegruppen

Masterspesialiseringen i fransk består av emner på tilsammen 30 studiepoeng, samt en masteroppgave på 60 studiepoengs omfang. Sammensetningen av emnene vil variere ut fra spesialiseringen i masteroppgaven. Se neste avsnitt.

Emner i emnegruppen

Masteroppgave

Et av emnene skal være et franskspråklig emne, som velges blant følgende emner:

De to øvrige emnene velges innenfor den disiplinen du spesialiserer deg i når du skriver masteroppgaven. De 30 studiepoengene fordeles slik, alt etter spesialiseringen på masteroppgaven:

1.) Hvis masteroppgaven har en fagdidaktisk vinkling, velger du
to franskspråklig emner og et emne innenfor franskspråklig litteratur eller kulturkunnskap
(se liste nederst)
2.) Hvis masteroppgaven behandler et språklig tema (grammatikk,
lingvistikk e.l.), velger du
to franskspråklige emner og
et emne innenfor franskspråklig litteratur eller kulturkunnskap (se
liste nederst)

3.) Hvis masteroppgaven omhandler et litterært tema, velger du
ett franskspråklig emne og
to emner innenfor franskspråklig litteratur (se liste nederst)

4.) Hvis masteroppgaven omhandler et tema innenfor fransk
kulturkunnskap, velger du
ett franskspråklig emne og
to emner innenfor kulturkunnskap (se liste nederst)

Et litteratur-emne velges blant

Et kultur-emne velges blant

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Det kan søkes innpass til masterspesialsieringene i fransk. Emnegruppen bygger på studier i fransk tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Krav til innhold i de 80 studiepoengene. Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i fransk som angitt ovenfor.

  • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar. Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.