Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i fysikk (USM5-LAP90-FYS)

Om emnegruppen

Bakgrunn for opptak
For å kvalifisere for masterspesialisering i fysikk må du oppfylle flg.:

  • Ha en 80-gruppe i LAP Fysikk
  • Ha en gjennomsnittskarakter på minst "C" på emnene i 80-gruppen

Emner i emnegruppen

Programspesialiseringen går over tre semestre (90 studiepoeng), og inkluderer en kort masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med teoretisk pensum. Selve masteroppgaven gjennomføres i siste semester.

Det teoretiske pensum settes sammen i samråd med veileder, og etter flg. retningslinjer:

Minst 20 studiepoeng skal være emner med ”FYS”-kode på avansert nivå. Med 'avansert' menes emner på 4000/5000-nivå, men ikke 4000-emner som også finnes i en 3000-utgave (sk. "klonede" emner).
Inntil fire emner i tillegg i fysikk eller andre relevante fag. ”Klonede” emner med FYS-kode blir automatisk godkjent. Bacheloremner og/eller ”klonede” emner i andre realfag, vurderes etter søknad.
Inntil 10 studiepoeng kan være spesialpensum
Inntil 10 studiepoeng med annen faglig opplæring
Generelt gjelder at max. 20 studiepoeng kan være emner på bachelornivå (3000-nivå eller lavere), og at slike emner evt. godkjennes kun etter søknad.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger