Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i Geografi (USM5-LAP90-GEO)

Om emnegruppen

Faget Geografi er et fellesfag i VG1.

En LAP-80-gruppe i Geofag eller Geografi danner grunnlag for og er et opptakskrav til en masterspesialisering i Geografi i LAP.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner
GEO 4010 Feltmetoder og databearbeidelse (teori, metode og ekskursjon m/ rapport)
• Masteroppgave (30 studiepoeng)

Andre aktuelle emner (avhengig av forkunnskaper, de resterende 50 studiepoeng velges blant disse emnene):

Vennligst merk at alle masteremner i geofag (GEO4xxx/5xxx) undervises på engelsk.

Annet

Maksimum 20 studiepoeng kan velges blant emner på bachelornivå (GEO/GEG 2000- og 3000-emner.)

Sammensetningen av emner og valg av masteroppgave gjøres i samråd med programrådet for masterprogrammet Geosciences. Emner fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), og evt. andre utenlandske universiteter, kan inkluderes etter søknad.

Eksempler på aktuelle temaer for masteroppgave i LAP:

• Bruk av digitale verktøy (kart, fjernanalyse, GIS etc.) i undervisningen i skolefagene geografi og geofag.

• Bruk av skolers nærområder til ekskursjoner og feltundervisning i skolefagene geografi og geofag.

• Virkningen av klimaendringer på utvalgte norske breer.

• Virkningen av klimaendringer på permafrost og breer i arktiske områder (Svalbard).